• Individuele therapie
 • Groepstherapie
 • Gezinnen
 • Speciale doelgroepen

Wat is psychomotorische therapie?

Het werkterrein van de psychomotorische therapeut ligt op hetzelfde gebied als dat van een psycholoog. Een psychomotorisch therapeut is een professional die mensen met psychische problemen behandelt. Het verschil met een psycholoog is dat die alleen praat met mensen, terwijl een psychomotorisch therapeut een deel van de tijd dingen doet met mensen. Die dingen liggen op het gebied van beweging en lichaamservaring.

Bron: www.pmtinfosite.nl

PMT voor wie?

Bij Zonkinderen bieden we zowel therapieën in groepsverband als individueel. PMT sluit aan bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Zonkinderen behandelt zowel kinderen zonder als met een diagnose. De therapie vindt plaats in een veilige bewegingsruimte.

 • Beweging is een kwaliteit van het kind/ de jongeren en wordt als plezierig ervaren.
 • Het kind/de jongeren voelt zich ongemakkelijk tijdens sport en beweging.

Voor beide indicaties kan PMT een geschikte therapie zijn, om aan (sociaal) emotionele problemen te werken.

Wat kunnen wij behandelen?

 • Onbegrepen lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn
 • Emotionele problemen i.c.m. hoogbegaafdheid
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Overgevoeligheid (harde geluiden, aanraking)
 • Faal(angst)
 • Eetstoornissen gerelateerd aan zelfbeeld problematiek
 • Lichamelijke beperking i.c.m. (sociaal) emotionele problematiek
 • Verstandelijke beperking i.c.m. gedragsproblemen

Werkwijze therapie

 1. PMT onderzoek van 2 à 3 sessies van 1 uur
 2. Behandelplan
 3. Start van de behandeling
 4. Afsluitend evaluatie gesprek 

Visie

Wij geloven dat ieder kind talenten heeft meegekregen. Bij Zonkinderen helpen wij kinderen op zoek te gaan naar hun eigen kracht en talenten, zodat zij om leren gaan met situaties die op hun pad komen. Kinderen leren door kijken, ervaren en nadoen. Het accent bij Zonkinderen ligt op ervarend leren.

Spelen = Ervaren = Groei

Vergoeding

De kosten worden door een aantal aanvullende verzekeringen (deels) of volledig vergoed. Wij zijn lid van de FVB en NVPMT.

Welke verzekeringen vergoeden vaktherapie?
  

Geïnteresseerd?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.