Kwaliteit door specialisatie

Onze trainers hebben een vaktherapeutische opleiding met kindgerichte specialisaties. Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het werken met kinderen binnen de gezondheidzorg

Vaktherapie wat is dat?

Voorbeelden van vaktherapie zijn creatieve therapie en psychomotorische therapie. Beide therapie vormen hebben gemeen dat gewerkt wordt vanuit het middel (creativiteit en bewegen) om sociale of emotionele vaardigheden van het kind/ de jongeren te versterken. Op deze manier wordt ingespeeld op de wijze waarop een kind/ jongeren leert. 

Specialisaties

  • HBO / universitaire geschoold richting psychomotorische therapie
  • Opleiding sensomotorische integratie therapie
  • Gecertificeerd trainer "Ik leer anders"

Certificaten & lidmaatschap

        

Vergoeding

De kosten worden door een aantal aanvullende verzekeringen (deels) of volledig vergoed. Wij zijn lid van de FVB, NVPMT en NFG.

Download: welke verzekeringen vergoeden vaktherapie?